Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slavnica » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 63
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
4419013248Komunálna poisťovňaPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO Centrálna zóna obce Slavnica SO01 Verejné priestranstvo z betónovej dlažby 273,43 €29.8.2019nestanovený
4439006550Komunálna poisťovňaPoistná zmluva zodpovednosti za škodu PO - Materská škola SlavnicaPoistenie detí MŠ 78,73 €29.8.2019nestanovený
1622019Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára -Váh , s.r.o.Zmluva o odvádzaní odpadových vôdOdvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou 0,00 €24.7.2019nestanovený
27/005/18/2Prima banka Slovensko, a.s.Dodatok č. 2 , Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č.27/005/18Dodatok č. 2 - ćerpanie úveru a splatnosť termínovaného úveru 250,00 €5.6.2019nestanovený
127/2019TextilEco a.s., Panenská 24, 81103 BratislavaZmluva o zbere a zhodnotení odpaduZber a preprava zložek komunálneho odpadu - šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované0,00 €18.5.2019nestanovený
113HKK, s.r.o., Royova 806, 020 01 PúchovZmluva o uložení vedenia NNK pre IBVSúhlas s navrhovaným predĺžením NNK vedenia0,00 €3.5.2019nestanovený
PO1802201904ENVI - PAK, a.s.Zmluva o prevádzke triedeného zberu ......Prevádzka a financovanie triedeného zberu 0,00 €2.4.2019nestanovený
19/13/50J/3ÚPSVRDohoda č. 19/13/50J/3Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a reg. zamestnanosti § 50J7 183,89 €5.3.2019nestanovený
29/2019HKK, s.r.o., Royova 806, 020 01 PúchovZmluva o uložení vodovodného potrubiaRozšírenie verejného vodoovu na pozemku parc. č. 495/16 0,00 €29.1.2019nestanovený
28/2019HKK, s.r.o., Royova 806, 020 01 PúchovZmluva o odovzdaní vododovu do majetku obceRozšírenie verejného vodoovu na pozemku parc. č. 495/16 0,00 €29.1.2019nestanovený
12019TEKOS Nová Dubncia s.r.o.Zmluva o vývoze odpadu , triedeného odpadu Vývoz a preprava komunálneho odpadu zo 110 l smetných nádob 188,38 €21.12.2018nestanovený
202/2018Komunálna poisťovňaZmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. OZPrenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie60,00 €1.12.2018nestanovený
27/005/2018/1Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy-dodatok č. 1Dodatok č. 10,00 €29.11.2018nestanovený
171/1/OcÚ/2018TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajovPoverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov0,00 €4.10.2018nestanovený
12018Pôdohospodárska platobná agentúraDodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130060Úprava zmluvných podmienok0,00 €21.8.2018nestanovený
2700518Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o Municipálnom úvere - EurofondyPoskytnutie úveru 100 000,00 €4.8.2018nestanovený
149/2018Mgr. Lenka JelínkováZmluva o prenájme bytu 117,319 €4.8.2018nestanovený
148/2018Kňaze IvanZmluva o nájme bytu85,00 €4.8.2018nestanovený
20184479416005Prima banka Slovensko, a.s.Zmluva o grantovom účte0,00 €4.7.2018nestanovený
072TN130060Pôdohospodárska platobná agentúraZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072TN130060Poskytnutie nenávratného finančného príspevku  100 000,00 €20.4.2018nestanovený
2018Pavol Rác, Kováčstvo-zámočníctvoZmluva o dielo č.4 uzatvorená podľa ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.Vykonanie diela - kovové oplotenie na cintorín v obci Slavnica, výroba a montáž kovaných plotových dielov 28 ks a dvojrkídlovej brány 1 ks5 855,52 €12.4.2018nestanovený
18/13/50J/6Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrenčínDohoda o poskytnutí finančného príspevku na NP ŠNZPoskytnutie finančného príspevku 6 746,40 €13.3.2018nestanovený
SKP18/02/115KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže l/360, 04001 KošiceZmluva o poskytoaní služieb č. SPK18/02/115Poskytovanie služby Škôlka KOMENSKY Plus0,00 €8.3.2018nestanovený
1/2018MK-WASTE s.r.o., ul. Slobody 48, 018 51 Nová Dubnicazmluva o zabezpečení služieb v odpoadovom hospodárstve0,00 €19.1.2018nestanovený
2017/Kúpele Trenčianske TepliceZmluva o splupráciKúpele v regióne0,00 €6.12.2017nestanovený
1492017Mesto NemšováZmluva o odbere biologicky rozložiteľného odpadu na zhodnotenieBezodplatný odber biologicky rozložiteľných odpadov0,00 €2.12.2017nestanovený
17/13/010/65Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrenčínDohoda č. 17/12/010/65 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl.zák.č.414/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdziAplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe0,00 €17.11.2017nestanovený
2017F.M. Recykling, s.r.o.Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na územi obce SlavnicaZber a výkup papiera na území obce Slavnica0,00 €24.10.2017nestanovený
441901571Komunálna poisťovňaPoistenie majetku a zodpovednosť za škodu právnických osôb Poistenie majetku a zodpovednosť za škodu PO - MŠ Slavnica75,60 €6.9.2017nestanovený
4Ing. Anton PoličekZmluva o dielo č.4 uzatvorená podľa ust. §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.Zhotovenie diela Centrálna zóna v obci Slavnica 108 974,72 €21.8.2017nestanovený
045RVS Vlára-Váh, s.r.o., J.Palu 2/3, 91441 NemšováZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciuPovinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu0,00 €18.8.2017nestanovený
001RVS Vlára-Váh, s.r.o., J.Palu 2/3, 91441 NemšováZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciuPovinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu0,00 €18.8.2017nestanovený
057RVS Vlára-Váh, s.r.o., J.Palu 2/3, 91441 NemšováZmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciuPovinnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu0,00 €18.8.2017nestanovený
tz2017-07-10vs1TOPSET Solutions s.r.o.Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaProgram WinCiTY Registratúra 114,00 €15.7.2017nestanovený
1262017FRUCTOP, s.r.o. ,Ostraice č. 144, 956 34Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle §269 a nasl. OZDodanie čerstvého ovocia , jablkovej šťavy,sušených jablkových lupienkov0,00 €2.6.2017nestanovený
2/2017/§54-ŠnzÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrenčínDohoda o poskytnutí finančného príspevku na NP ŠNZPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta v rámci projektu Šanca na zamestnanie3 588,55 €29.4.2017nestanovený
5190034648Komunálna poisťovňaÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanieJednorázové poistné dobrovoľníckej služby 13,28 €8.4.2017nestanovený
015/§52a2017NPPZ V AOTP-2Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny TrenčínDohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej práce fomou dobrovoľníckej službyPoskytnutíe príspevku na AČ formou dobrovľníckej služby 574,92 €5.4.2017nestanovený
0082017§54Úrad práce, sociálnych vecí a rodinyDohoda č. 008/2017/§54(50+) o poskytnutí finan. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac § 54Finančný príspevok Chceme byť aktívni na trhu práce5 613,24 €5.4.2017nestanovený
1TEKOS Nová Dubncia s.r.o.Dodatok č. 1 k zmluve o vývoze komunálneho odpadu zo dňa 17.2.2010Vývoz a preprava komunálneho odpadu zo 110 l smetných nádob 179,28 € (jednotková)24.3.2017nestanovený
462017SMILES SK s.r.o.Zmluva o poskytnutí vzdelávacích a IT služíebPoskytnutí vzdelávacích a IT služíeb 208,00 €18.2.2017nestanovený
150810950275Slovak Telekom, a.s.Dodatok zmluvy o poskytovaní služiebBiznis linka S14,00 €30.12.2016nestanovený
150800703407Slovak Telekom, a.s.Dodatok zmluvy o poskytovaní služiebBisnis ISDN Uni 10025,00 €30.12.2016nestanovený
150762932909Slovak Telekom, a.s.Dodatok zmluvy o poskytovaní služiebBisnis ISDN Uni 10025,00 €30.12.2016nestanovený
O2342016Metal Servis Recycling s.r.o.Zmluva o dieloZber a preprava elektroodpadu a batérií0,00 €20.11.2016nestanovený
A2825294Orange Slovensko, a.s.Dodatok zmluvy o poskytovaní služiebaktivácia účastníckeho programu0,00 €18.8.2016nestanovený
031870OrangeOrange Sloensko, a.s.aktivácia účastníckeho programu0,00 €18.8.2016nestanovený
A10167424Orange Slovensko, a.s.Dodatok zmluvy o poskytovaní služiebaktivácia účastníckeho programu0,00 €18.8.2016nestanovený
32016SPIL, s.r.o.Zmluva o dieloRozšírenie a rekonštrukcia MŠ Slavnica - udržanie kapacít15 003,81 €13.7.2016nestanovený
2016Slovenská republika zastúpená MDVaRR SRZmlva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2016Dotácia zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie - návrh územného plánu obce61 714,00 €12.7.2016nestanovený
Položky 1-50 z 63


Úvodná stránka