Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá

Tlačivá stavebné

Návrh na vydanie KR
 navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Prehlásenie stavebného dozoru
 prehlasenie_stavebneho_odborneho_dozoru.doc (31.5 kB) (31.5 kB)

Návrh na vydanie UR
 navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia.doc (33.5 kB) (33.5 kB)

Návrh na vydanie KR
 navrh_na_vydanie__kolaudacneho_rozhodnutia_stavby.doc (43.5 kB) (43.5 kB)

Žiadosť o SP v zlúčenom územnom a stavebnom konaní
 ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.doc (46 kB) (46 kB)

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 ziadost_o_povolenie_na_odstranenie_stavby.rtf (39 kB) (39 kB)

Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 ziadost_o_povolenie_terennych_uprav.rtf (25.5 kB) (25.5 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 ziadost_o_predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia.rtf (11.7 kB) (11.7 kB)

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (40.3 kB) (40.3 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie studne
 ziadost_o_stavebne_povolenie_studne_a_povolenie_odberu_vody.rtf (17.6 kB) (17.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúženom územnom a stavebnom konaní
 ziadost_o_stavebne_povolenie_v_zlucenom_uzemnom_a_stavebnom_konani.rtf (39.7 kB) (39.7 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_cisla_stavby.rtf (6.3 kB) (6.3 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie z PPF
 ziadost_o_trvale_odnatie.rtf (64.5 kB) (64.5 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k plánovanej výstavbe v intraviláne
 ziadost_o_vydanie_stanoviska_k_planovanej_vystavbe_intravilan.rtf (58.8 kB) (58.8 kB)

Žiadosť o zmenu termínu dokončenia stavby
 ziadost_o_zmenu_terminu_dokoncenia_stavby.rtf (40.3 kB) (40.3 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.rtf (55.5 kB) (55.5 kB)

Tlačivá iné

Trhové miesto - žiadosť
 ziadost_o_vydanie_povolenia.rtf (9.9 kB) (9.9 kB)

Trhové miesto - čestné prehlásenie
 cestne_vyhlasenie.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

Zmluva

 Obrázok 010.jpg (217.7 kB) (217.7 kB)

ÚPN

 ÚPN Slavnica Návrh - Smerná časť ČISTOPIS.pdf (7.1 MB) (7.1 MB)

 ÚPN Slavnica Návrh - Záväzná časť ČISTOPIS.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 ÚPN Slavnica Č 1 Širšie vzťahy M50000.pdf (12.9 MB) (12.9 MB)

 ÚPN Slavnica Č 2 Komplexný výkres M5000.pdf (10.7 MB) (10.7 MB)

 ÚPN Slavnica Č 3 Výkres verejného dopravného vybavenia M5000.pdf (10.2 MB) (10.2 MB)

 ÚPN Slavnica Č 4A Výkres verejnej technickej infraštruktúry_EL, PL, TEL M5000.pdf (9.3 MB) (9.3 MB)

 ÚPN Slavnica Č 4B Výkres verejnej technickej infraštruktúry_VH M5000.pdf (9 MB) (9 MB)

 ÚPN Slavnica Č 5 Ochrana prírody a tvorby krajiny a prvky ÚSES M5000.pdf (9.9 MB) (9.9 MB)

 ÚPN Slavnica Č 6 Perspektívne použitie poľnohospodárskej pôdy M5000.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 ÚPN Slavnica Č 7 Výkres regulácie a verejnoprospešných stavieb M5000.pdf (13.1 MB) (13.1 MB)Úvodná stránka