Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súčasnosť

Súčasnosť

Obec Slavnica sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu Váhu. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Nadmorská výška obce je 236 metrov.

Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí Slavnica a Vaska. Súčasťou obce sú aj osady Podhorie a Tlstá Hora.

Technická a sociálna infraštruktúra

Administratívno-právne patrí v súčasnosti do okresu Ilava a Trenčianského samosprávneho kraja a NUTS II Západné Slovensko. Obec má okolo 850 obyvateľov.

Katastrálne územie obce má rozlohu 781 ha. Hustota osídlenia - na 1 km 2 pripadá 105 obyvateľov. Z celkovej výmery katastrálneho územia obce 32 % územia tvoria lesy, poľnohospodárska pôda predstavuje 55,4 %. Časť katastrálneho územia obce je súčasťou CHKO Biele Karpaty. Sú to katastrálne územia osady Tlstá Hora a Slavnické Podhorie.

Technická infraštruktúra

Obec je plynofikovaná, 87,4 % domácností vykuruje plynom. Domácnosti sú napojené na vodovod v dĺžke 2,8 km, čo je 172 domácností. Niektoré majú aj vlastné studne. V obci nie je vybudovaná kanalizácia, 100% obývaných bytov využíva septik.

Obec zabezpečuje separovaný zber vo vybraných komoditách ako aj klasický zber TKO. Triedia sa plasty, sklo, papier a železo.
Obec je pokrytá TV signálom a signálom telefónnych mobilných sietí. Zavedený je miestny rozhlas, verejné osvetlenie a telefónny rozvod. Cestná sieť v obci je vybudovaná v dĺžke 8,4 km, prevažne je tvorená miestnymi komunikáciami III. a IV. triedy. Cestná sieť je dostatočná, je však nevyhovujúca po kvalitatívnej stránke, osobitne miestne komunikácie. Obec leží mimo hlavných dopravných ťahov, územím vedie železničná sieť v dĺžke 1,2 km.

 


 


Úvodná stránka