Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Slavnica.

Úradná tabuľa

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017Vytlačiť
 


 
 

OZNAM SSE - dňa 18.4.2017 od 8.00 hod do 13.30 hod. PRERUŠENÁ DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIEVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (26).jpg Obrázok (26).jpg (350.9 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (27).jpg Obrázok (27).jpg (643.3 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (28).jpg Obrázok (28).jpg (174.4 kB)

 
 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Celoplošná regulácia živočíšnych škodcov Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (24).jpg Obrázok (24).jpg (528.3 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (25).jpg Obrázok (25).jpg (386.7 kB)

 
 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY DŇA 20.3.2017 v case od 8.00 hod - 16.00 hodVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (46).jpg Obrázok (46).jpg (183.3 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (45).jpg Obrázok (45).jpg (425.3 kB)

 
 

P o z v á n k a Vytlačiť
 

     P o z v á n k a


Starostka obce Slavnica zvoláva dňa  15. 3.  2017 o  17.00 hod.
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica do
zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným programom:

 

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Prerokovanie vývozu  komunálneho odpadu
4.   Rôzne
5.   Interpelácie poslancov na starostku obce
6.   Diskusia
7.   Návrh na uznesenie
8.   Prijatie uznesení
9.   Záver


 
 

FAŠIANGY 2017Vytlačiť
  

Súbor na stiahnutie pozvanka 2017.jpg pozvanka 2017.jpg (687.9 kB)

 
 

Budovanie kanalizácie v obciVytlačiť
 


 
 

Kúpele Trenčianske TepliceVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Slavnica - záverečné stanovisko Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (6).jpg Obrázok (6).jpg (169.7 kB)

 
 

Pozvánka na verejné zasadnutie OZVytlačiť
 

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa  15. 12.  2016 o  19.00 hod.

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica do

zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným programom:

1.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2017,2018,2019

4.   Rôzne

5.   Interpelácie poslancov na starostku obce

6.   Diskusia

7.   Návrh na uznesenie

8.   Prijatie uznesení

9.   Záver

 


 
 

PRÍCHOD MIKULÁŠA 2016Vytlačiť
 

Obecný úrad Slavnica pozýva všetky deti do 15 rokov ,

dňa 5.12.2016 o 16.00 hod do kaplnky v Slavnici,

kde sa uskutoční stretnutie so sv. Mikulášom,

ktorý prinesie všetkým deťom darčeky.


 
 

Realizácia projektu Centrálna zóna Slavnica - časť 4 - oddychový park Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (10).jpg Obrázok (10).jpg (292.9 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (11).jpg Obrázok (11).jpg (465.8 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (12).jpg Obrázok (12).jpg (443 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (13).jpg Obrázok (13).jpg (460.5 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (14).jpg Obrázok (14).jpg (556.3 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (15).jpg Obrázok (15).jpg (578.8 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (16).jpg Obrázok (16).jpg (596.2 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (17).jpg Obrázok (17).jpg (510.8 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (18).jpg Obrázok (18).jpg (521.7 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (21).jpg Obrázok (21).jpg (484.8 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (22).jpg Obrázok (22).jpg (387 kB)

 
 

OznamyVytlačiť
 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY 

Obecný úrad Slavnica oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov vykoná preventívne protipožiarne kontroly komínov.

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať

                   dňa 22.10.2016, t. j. v sobotu v čase  od 8.00 do 12.00 hod.

Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÁVŠTEVA   DIVADLA

 

Obec Slavnica organizuje  dňa 17.12.2016 návštevu Slovenského národného divadla v Bratislave

na divadelné predstavenie „JANA EYROVÁ“ . Poplatok je 10,- Eur/osoba.

Kto má záujem , môže sa prihlásiť na Obecnom úrade v Slavnici v úradných hodinách

v termíne do 28.10.2016. Pri prihlásení sa musí zaplatiť poplatok 10,- Eur.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZBER  ELEKTROODPADU

Dňa 24.10.2016 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.  Elektroodpad treba pripraviť  pred rodinné domy, odkiaľ bude  odpad v dopoludňajších hodinách   odvezený.


 
 

Veľkoobjemový odpad - zberVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu v dňoch

od  14.10.2016 do 16.10.2016.

Kontajner je   umiestnený

-  pri Obecnom úrade v Slavnici

-  pri autobusovej zastávke pri bývalom PD Bolešov  v Slavnici

-  v Podhorí pri bývalej ZŠ.


 
 

Oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie obce SlavnicaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie ozn029.pdf ozn029.pdf (552.1 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (22).jpg Obrázok (22).jpg (479.9 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (23).jpg Obrázok (23).jpg (197.8 kB)

 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 

                                                               

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa  30. 9.  2016 o  19.00 hod.

verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica do

zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným programom:

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2.   Kontrola plnenia uznesení

3.   Informácia o ÚPN

4.   Informácia o kanalizácii v obci Slavnica

5.   Rôzne

6.   Interpelácie poslancov na starostku obce

7.   Diskusia

8.   Návrh na uznesenie

9.   Prijatie uznesení

10. Záver

 


 
 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN obce Slavnica Vytlačiť
 


 
 

SSE - prerušená distribúcia elektrinyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok (10).jpg Obrázok (10).jpg (312.5 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok (11).jpg Obrázok (11).jpg (221.4 kB)

 
 

Oznam SSEVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie plagat SSE.pdf plagat SSE.pdf (193 kB)

 
 

Záverečný účet obce SlavnicaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

 

 

                       Starostka obce Slavnica zvoláva dňa 29.6.2016 o 19.00 hod.

                       verejné zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Slavnica

                      do zasadačky Obecného úradu Slavnica s nasledovným programom:

 

                     1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

                     2. Kontrola plnenia uznesení

                     3. Záverečný účet obce Slavnica za rok 2015

                    4. Rôzne

                    5. Interpelácie poslancov na starostku obce

                    6. Diskusia

                    7. Návrh na uznesenie

                    8. Prijatie uznesení

                    9. Záver


 
 

Medzinárodný deň detíVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   23. 5. 2016 o  19.00 hod.
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica do
zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným programom:

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Informácia  o dotácii na ÚPN
4.   Organizačné zabezpečenie MDD 2016
5.   Rôzne
6.   Interpelácie poslancov na starostku obce
7.   Diskusia
8.   Návrh na uznesenie
9.   Prijatie uznesení
10. Záver


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výkaz výmer.xls výkaz výmer.xls (71.5 kB)

 
 

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja /ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK/Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 030.jpg Obrázok 030.jpg (970.6 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 029.jpg Obrázok 029.jpg (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 028.jpg Obrázok 028.jpg (1.5 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 027.jpg Obrázok 027.jpg (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 026.jpg Obrázok 026.jpg (1.1 MB)

 
 

Zber odpaduVytlačiť
 

V dňoch  15.4.2016 - 18.4.2016 prebieha v obci Slavnica zber veľkoobjemového odpadu . Kontajnery sú umiestnené - pred obecným úradom, pri starej pošte a v Podhorí .


 
 

VOĽBY NR SR - zápisnicaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 032.jpg Obrázok 032.jpg (387.4 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 033.jpg Obrázok 033.jpg (550.9 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 034.jpg Obrázok 034.jpg (671.4 kB)

 
 

Oznámenie o výrube drevínVytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 


Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   1.2.2016 o  18.00 hod.
mimoriadne verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Slavnica do zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným
programom:

 

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Prejednanie  Zadania Územného plánu obce Slavnica
4.   Prejednanie , že proces obstarávania ÚPN obce nebude trvať dlhšie
      ako 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
5.   Organizačné zabezpečenie fašiangov
6.   Rôzne
7.   Interpelácie poslancov na starostku obce
8.   Diskusia
9.   Návrh na uznesenie
10. Prijatie uznesení
11. Záver


 
 

Zmluva o dieloVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zod slavnica-ok.pdf zod slavnica-ok.pdf (1.1 MB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   14.12. 2015 o  18.00 hod.
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica
do zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným
programom:

 

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Rozpočet na roky  2016 - 2018
4.   VZN o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie
      volebných plagátov
5.   VZN o nakladaní s odpadmi a určenie poplatku   za drobný stavebný   odpad
6.   Rôzne
7.   Interpelácie poslancov na starostku obce
8.   Diskusia
9.   Návrh na uznesenie
10. Prijatie uznesení
11. Záver


 
 

VOĽBY DO NR SRVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie nr16_info1sk.pdf nr16_info1sk.pdf (213.3 kB)

 
 

VOĽBY DO NR SR 5. 3. 2015Vytlačiť
 

 Voľby do NR SR dňa 5.3.2015 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : starosta@slavnica.sk


 
 

PRÍCHOD MIKULÁŠA Vytlačiť
 

[Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok mikuláša]

Súbor na stiahnutie Mikuláš.doc Mikuláš.doc (103.5 kB)

 
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok.jpg Obrázok.jpg (467.5 kB)

 
 

Informácia pre voliča - VOĽBY DO NR SR 5. marca 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie NR16_Info1SK.doc NR16_Info1SK.doc (49 kB)

 
 

OZNAM POVAŽSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTIVytlačiť
 

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od utorka 10. novembra 2015 sa začínajú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby pracovníkom vodární umožnili prístup k vodomerom a vyčerpali si zatopené vodomerné šachty. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky, v pracovných dňoch na číslo telefónu
 042 444 02 86 od 7. do 15. hodiny.

 


 
 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výzva.jpg výzva.jpg (827.2 kB)

 
 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADUVytlačiť
 

  V dňoch 24.10.2015  - 26.10.2015 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Kontajnery na veĺkoobjemový  odpad  sú umiestnené pri vchode do bývalého poľnohospodárskeho družstva a pri ihrisku.


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PREROKOVANIA ZADANIA ÚPN OBCE SLAVNICAVytlačiť
 


 
 

ZBER ELEKTROODPADU V OBCI SLAVNICAVytlačiť
 

OZNAMUJEME OBČANOM , ŽE DŃA 19.10.2015  SA V  OBCI SLAVNICA USKUTOČNÍ  ZBER   ELEKTROODPADU Z DOM DO DOMU. ELEKTROODPAD SI PRIPRAVTE PRED SVOJE RODINNÉ DOMY , ODKIAĽ BUDE ODPAD OBCOU ODVEZENÝ.


 
 

OZNAM PD BOLEŠOVVytlačiť
 

PD Bolešov oznamuje občanom, že v dňoch 1. - 3. 10. 2015 t.j. štvrtok až sobotu

sa budú vydávať naturálie za pôdu a to nasledovne:

 

štvrtok 1.10.2015 - v čase od 8.00 do 13.00

piatok 2.10.2015  - v čase od 8.00  do 15.00

sobotu 3.10.2015 - v čase od 8.00 do 13.00

 


 
 

HODY 2015 v SLAVNICIVytlačiť
 


Zástupcovia obce Slavnica si Vás dovoľujú pozvať  na Hody 2015 , ktoré sa uskutočnia na ihrisku v Slavnici  dňa  30.8. 2015  od 13.00 hod.


Futbalový turnaj o 13.00 hod.
 
Pre deti je pripravený  od 15.00 skákací  hrad.

Hodová  zábava o 16.00 hod.  


Do tanca a na počúvanie bude hrať dychová hudba Sedmerovanka .  
O 19.00 doplní hodovú zábavu aj diskotéka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


                                                            

                                                                    Ing. Prekopová Anna
                                                                         starostka obce     


 
 

Územný plán obce - Rozsah hodnoteniaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 1046.jpg Obrázok 1046.jpg (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 1047.jpg Obrázok 1047.jpg (1.3 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 1048.jpg Obrázok 1048.jpg (809.5 kB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 


 
 

UPOZORNENIE PRE SENIOROVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 1043.jpg Obrázok 1043.jpg (1.3 MB)

 
 

Výstraha SHMÚVytlačiť
 

SHMÚ vydal výstrahu:

Jav:   VYSOKÉ   TEPLOTY

Stupeň: 3. stupeň

Trvanie javu :   10.8.2015 od 12.00  do 18.00 hod.

Viac na shmu.sk

 

3. stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 

Doporučujeme:

a/ vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b/ dodržiavať pitný režím

c/ nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch

d/ pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením

/pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod./


 


 
 

Nenašli sa žiadne akcieÚvodná stránka