Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Internetová stránka obce Slavnica.

Úradná tabuľa

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   23. 5. 2016 o  19.00 hod.
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica do
zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným programom:

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Informácia  o dotácii na ÚPN
4.   Organizačné zabezpečenie MDD 2016
5.   Rôzne
6.   Interpelácie poslancov na starostku obce
7.   Diskusia
8.   Návrh na uznesenie
9.   Prijatie uznesení
10. Záver


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponukyVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výkaz výmer.xls výkaz výmer.xls (71.5 kB)

 
 

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja /ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK/Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 030.jpg Obrázok 030.jpg (970.6 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 029.jpg Obrázok 029.jpg (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 028.jpg Obrázok 028.jpg (1.5 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 027.jpg Obrázok 027.jpg (1.4 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 026.jpg Obrázok 026.jpg (1.1 MB)

 
 

Zber odpaduVytlačiť
 

V dňoch  15.4.2016 - 18.4.2016 prebieha v obci Slavnica zber veľkoobjemového odpadu . Kontajnery sú umiestnené - pred obecným úradom, pri starej pošte a v Podhorí .


 
 

VOĽBY NR SR - zápisnicaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 032.jpg Obrázok 032.jpg (387.4 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 033.jpg Obrázok 033.jpg (550.9 kB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 034.jpg Obrázok 034.jpg (671.4 kB)

 
 

Oznámenie o výrube drevínVytlačiť
 


 
 

PozvánkaVytlačiť
 


Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   1.2.2016 o  18.00 hod.
mimoriadne verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce
Slavnica do zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným
programom:

 

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Prejednanie  Zadania Územného plánu obce Slavnica
4.   Prejednanie , že proces obstarávania ÚPN obce nebude trvať dlhšie
      ako 3 roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie
5.   Organizačné zabezpečenie fašiangov
6.   Rôzne
7.   Interpelácie poslancov na starostku obce
8.   Diskusia
9.   Návrh na uznesenie
10. Prijatie uznesení
11. Záver


 
 

Zmluva o dieloVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie zod slavnica-ok.pdf zod slavnica-ok.pdf (1.1 MB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 

Starostka obce Slavnica zvoláva dňa   14.12. 2015 o  18.00 hod.
verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Slavnica
do zasadačky Obecného úradu Slavnica  s nasledovným
programom:

 

l.    Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2.   Kontrola plnenia uznesení
3.   Rozpočet na roky  2016 - 2018
4.   VZN o vyhradení miest a podmienkach na umiestňovanie
      volebných plagátov
5.   VZN o nakladaní s odpadmi a určenie poplatku   za drobný stavebný   odpad
6.   Rôzne
7.   Interpelácie poslancov na starostku obce
8.   Diskusia
9.   Návrh na uznesenie
10. Prijatie uznesení
11. Záver


 
 

VOĽBY DO NR SRVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie nr16_info1sk.pdf nr16_info1sk.pdf (213.3 kB)

 
 

VOĽBY DO NR SR 5. 3. 2015Vytlačiť
 

 Voľby do NR SR dňa 5.3.2015 - elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : starosta@slavnica.sk


 
 

PRÍCHOD MIKULÁŠA Vytlačiť
 

[Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt obrázok mikuláša]

Súbor na stiahnutie Mikuláš.doc Mikuláš.doc (103.5 kB)

 
 

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok.jpg Obrázok.jpg (467.5 kB)

 
 

Informácia pre voliča - VOĽBY DO NR SR 5. marca 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie NR16_Info1SK.doc NR16_Info1SK.doc (49 kB)

 
 

OZNAM POVAŽSKEJ VODÁRENSKEJ SPOLOČNOSTIVytlačiť
 

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje obyvateľom obce, že od utorka 10. novembra 2015 sa začínajú vykonávať odpočty vodomerov. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby pracovníkom vodární umožnili prístup k vodomerom a vyčerpali si zatopené vodomerné šachty. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky, v pracovných dňoch na číslo telefónu
 042 444 02 86 od 7. do 15. hodiny.

 


 
 

Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctvaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výzva.jpg výzva.jpg (827.2 kB)

 
 

ZBER VEĽKOOBJEMOVÉHO ODPADUVytlačiť
 

  V dňoch 24.10.2015  - 26.10.2015 sa v našej obci uskutoční zber veľkoobjemového odpadu.

Kontajnery na veĺkoobjemový  odpad  sú umiestnené pri vchode do bývalého poľnohospodárskeho družstva a pri ihrisku.


 
 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ PREROKOVANIA ZADANIA ÚPN OBCE SLAVNICAVytlačiť
 


 
 

ZBER ELEKTROODPADU V OBCI SLAVNICAVytlačiť
 

OZNAMUJEME OBČANOM , ŽE DŃA 19.10.2015  SA V  OBCI SLAVNICA USKUTOČNÍ  ZBER   ELEKTROODPADU Z DOM DO DOMU. ELEKTROODPAD SI PRIPRAVTE PRED SVOJE RODINNÉ DOMY , ODKIAĽ BUDE ODPAD OBCOU ODVEZENÝ.


 
 

OZNAM PD BOLEŠOVVytlačiť
 

PD Bolešov oznamuje občanom, že v dňoch 1. - 3. 10. 2015 t.j. štvrtok až sobotu

sa budú vydávať naturálie za pôdu a to nasledovne:

 

štvrtok 1.10.2015 - v čase od 8.00 do 13.00

piatok 2.10.2015  - v čase od 8.00  do 15.00

sobotu 3.10.2015 - v čase od 8.00 do 13.00

 


 
 

HODY 2015 v SLAVNICIVytlačiť
 


Zástupcovia obce Slavnica si Vás dovoľujú pozvať  na Hody 2015 , ktoré sa uskutočnia na ihrisku v Slavnici  dňa  30.8. 2015  od 13.00 hod.


Futbalový turnaj o 13.00 hod.
 
Pre deti je pripravený  od 15.00 skákací  hrad.

Hodová  zábava o 16.00 hod.  


Do tanca a na počúvanie bude hrať dychová hudba Sedmerovanka .  
O 19.00 doplní hodovú zábavu aj diskotéka.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !


                                                            

                                                                    Ing. Prekopová Anna
                                                                         starostka obce     


 
 

Územný plán obce - Rozsah hodnoteniaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 1046.jpg Obrázok 1046.jpg (1.1 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 1047.jpg Obrázok 1047.jpg (1.3 MB)
Súbor na stiahnutie Obrázok 1048.jpg Obrázok 1048.jpg (809.5 kB)

 
 

Pozvánka na OZVytlačiť
 


 
 

UPOZORNENIE PRE SENIOROVVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Obrázok 1043.jpg Obrázok 1043.jpg (1.3 MB)

 
 

Výstraha SHMÚVytlačiť
 

SHMÚ vydal výstrahu:

Jav:   VYSOKÉ   TEPLOTY

Stupeň: 3. stupeň

Trvanie javu :   10.8.2015 od 12.00  do 18.00 hod.

Viac na shmu.sk

 

3. stupeň

Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 

Doporučujeme:

a/ vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní,

b/ dodržiavať pitný režím

c/ nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch

d/ pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením

/pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod./


 


 
 

Nenašli sa žiadne akcieÚvodná stránka